Polityka prywatności

anl PACKAGING

Państwa prywatność jest bardzo ważna dla Neven-Lemmens Plastics NV (zwanego dalej „ANL Packaging”, „my” lub „nasz”). Niniejsze oświadczenie w sprawie polityki prywatności (zwanej dalej „Polityką prywatności”) znajduje zastosowanie do (i) naszej witryny internetowej www.anlpackaging.com (zwanej dalej „Witryną”) i (ii) wszystkich naszych relacji handlowych między ANL Packaging i jej klientami.

ANL Packaging postępuje zawsze w zgodzie z (i) belgijską ustawą o ochronie prywatności z dnia 8 grudnia 1992 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych i/lub (ii) europejskim rozporządzeniem 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przekazywaniem oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/EG. Niniejsza „Polityka prywatności” zawiera informacje o danych osobowych, które gromadzi ANL Packaging, jak również o sposobie wykorzystywania i przetwarzania tych danych przez ANL Packaging.

Odwiedzenie Witryny (i w wyniku tego podanie swoich danych osobowych) oznacza Państwa wyraźną zgodę na „Politykę prywatności” i sposób, w jaki Państwa dane personalne są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane.

Prosimy zapoznać się z niniejszą „Polityką prywatności”, jak i polityką ciasteczek.

Rodzaje danych osobowych

ANL Packaging może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Nazwisko;
 • Imię;
 • Adres e-mail;
 • Adres;
 • Wiek;
 • Płeć;
 • Język;
 • Miejscowość;
 • Sposób poruszania się w sieci: nowy/powracający użytkownik, częstotliwość i historię (sesje, wyświetlone strony), przywiązanie (sesje, czas trwania sesji, wyświetlane strony), liczba dni od ostatniej sesji;
 • Technologia: wyszukiwarka, system operacyjny, sieć, rozdzielczość ekranu, wersja programu Flash, nazwa hosta, dostawca internetu;
 • Przenośne: technologia urządzenia, informacje o urządzeniu przenośnym, marka urządzenia, dostawca internetu, metoda wprowadzania w smartfony, system operacyjny, rozdzielczość ekranu;
 • Sposób akwizycji: kanały (kanał, źródło, medium), przekierowania, strumień użytkowników; ewentualne sesje poprzez przekierowanie z mediów społecznościowych, konwersje, wtyczki.

Sposób gromadzenia danych osobowych

Niniejsze dane osobowe gromadzone są w ramach:

 • Wypełniania formularza kontaktowego;
 • Ubiegania się przez Witrynę o pracę;
 • Google Analytics.

Gromadzone przez ANL Packaging dane osobowe przekazywane są w sposób wyraźny dobrowolnie.

Wykorzystywanie danych osobowych

ANL Packaging może wykorzystywać Państwa dane osobowe do:

 • Przesyłania newsletterów i informacji o produktach;
 • Akwizycji telefonicznej;
 • Wysyłki próbek;
 • Wykonania umowy;
 • Zarządzania akwizycją (m.in. zgodnie z życzeniem, by nie otrzymywać newsletterów/bezpośredniego marketingu).

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

ANL Packaging nie przekazuje Państwa danych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne, by możliwe stało się świadczenie usług na Państwa rzecz (takich jak, ale nie tylko, wykonanie zlecenia). Jeżeli koniecznym okaże się przekazanie osobom trzecim Państwa danych przez ANL Packaging, strona trzecia zobowiązana jest do korzystania z Państwa danych w zgodzie z postanowieniami niniejszej „Polityki prywatności”.

Bez uszczerbku dla powyższego, możliwe jest również, że ANL Packaging ujawni Państwa dane osobowe uprawnionym instytucjom (i), jeżeli ANL Packaging będzie do tego zobowiązane przepisami prawa lub w ramach procedury sądowej lub przyszłej procedury sądowej i (ii) w celu zabezpieczenia i obrony swoich praw.

ANL Packaging nie sprzeda, nie wynajmie i nie ujawni Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba że zawarli Państwo z daną stroną trzecią umowę o przetwarzanie danych, która zawiera konieczne gwarancje związane z poufnością i prywatnością Państwa danych osobowych.

Przechowywanie danych osobowych

ANL Packaging przechowuje Państwa dane z zasady przez okres 5 lat od chwili ich zgromadzenia lub odpowiednio zakończenia umowy, chyba że wymagany lub uzasadniony jest dłuży okres przechowywania, tak jak na przykład przewidziany prawem okres przechowywania lub w celu uniknięcia niepokojenia Państwa wbrew Państwa woli. Okres ten jest zwykle potrzebny do osiągnięcia i wypełnienia celów, tak jak zostało to opisane w „Polityce prywatności” w punkcie „Wykorzystywanie danych osobowych”.

Państwa prawa do ochrony prywatności

Jeżeli chcą się Państwo odwołać do swoich praw związanych z ochroną prywatności, tak jak określone zostało to poniżej, należy skontaktować się z marketing@anlpackaging.com lub wypełnić formularz związany z Państwa prawami do ochrony prywatności i dostarczyć go do ANL Packaging za pomocą e-maila lub poczty:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych, w których posiadaniu jest ANL Packaging;
 • Prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Prawo do umożliwienia przenoszenia Państwa danych osobowych;
 • Prawo do zastrzeżenia/sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo bezpłatnie skorzystać z niniejszych praw przy pomocy wspomnianego wyżej formularza.

Jeżeli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać od nas newsletterów lub informacji na temat naszych usług, to w każdej chwili mogą się Państwo wypisać, klikając na przycisk „Wyrejestruj”, który znajduje się na końcu każdego e-maila od ANL Packaging.

Zabezpieczenie danych osobowych

ANL Packaging zobowiązuje się do podjęcia rozsądnych, fizycznych, technologicznych i organizacyjnych środków ostrożności, aby przeciwdziałać (i)nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych, jak również (ii) ich utraty, nadużycia lub zmiany.

ANL Packaging przechowuje wszystkie, gromadzone przez siebie, dane osobowe na zabezpieczonym serwerze na obszarze Unii Europejskiej.

ANL Packaging, niezależnie od prowadzonej polityki bezpieczeństwa, kontroli które przeprowadza i działań, które wykonuje w tych ramach, nie jest w stanie zagwarantować całkowicie szczelnego poziomu bezpieczeństwa. Żadna metoda przenoszenia lub przekazywania przez Internet ani żadna metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna, z tego powodu ANL Packaging nie jest w stanie zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które gromadzi ANL Packaging są zachowywane i przetwarzane wyłącznie w Belgii lub innym państwie Unii Europejskiej.

Nie ma więc mowy o transgranicznym przekazywaniu lub przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Aktualizacja „Polityki prywatności”

Firma ANL Packaging jest uprawniona do aktualizacji niniejszej „Polityki prywatności” przez zamieszczenie jej nowej wersji w Witrynie. W związku z tym zdecydowanie zalecane jest regularne odwiedzanie Witryny i odpowiedniej strony zawierającej „Politykę prywatności” w celu sprawdzenia ewentualnie wprowadzonych zmian.

Inne witryny internetowe

W Witrynie mogą być zamieszczane linki do innych witryn internetowych. W żadnym przypadku ANL Packaging nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności jakiejkolwiek strony trzeciej.


Skargi

Jeżeli mają Państwo zażalenia do sposobu gromadzenia, wykorzystywania czy przetwarzania przez ANL Packaging Państwa danych osobowych, należy złożyć skargę do Komisji Prywatności. Oczywiście zawsze można zwrócić się z nimi do nas: marketing@anlpackaging.com

Kontakt z ANL Packaging

Jeżeli mają Państwo pytania do Polityki prywatności lub do sposobu, w jaki ANL Packaging gromadzi, wykorzystuje lub przetwarza Państwa dane osobowe, należy skontaktować się z nami:

 • Za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@anlpackaging.com lub
 • Za pośrednictwem poczty: Neven-Lemmens Packaging NV, Hertenstraat 32, 3830 Wellen (Belgia)

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie lub uwagę? Zostaw swoją wiadomość tutaj.

W celu ochrony danych osobowych Browsbox wykorzystuje technologię reCAPTCHA firmy Google. Mają do niej zastosowanie Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.