Klokkenluider Meldingen 

De Belgische klokkenluiderswet van 28 november 2022, verplicht ondernemingen vanaf 50 medewerkers om een meldingskanaal te voorzien waarop wantoestanden en fraude aangegeven kunnen worden. Deze wet is omzetting van de ‘EU-whistleblower protection directive’ naar Belgische wetgeving.

Naar aanleiding hiervan, heeft ANL Packaging de nodige maatregelen getroffen om dit meldpunt te voorzien.

 

Wie kan een melding indienen via deze klokkenluidersapplicatie?

Uitsluitend personen die zich in een werkgerelateerde context bevinden tov ANL Packaging kunnen een melding doen, met inbegrip van ten minste:

  1. Iedere werknemer van ANL Packaging, zijnde alle personen gebonden aan ANL packaging door middel van een geldige arbeidsovereenkomst maar ook alle voormalige en tijdelijke werknemers.
  2. Toekomstige werknemers van ANL packaging ingeval informatie over de inbreuken is verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen.
  3. Zelfstandigen die gelieerd zijn aan ANL Packaging door middel van een geldige of vroegere opdracht.
  4. de leden van de Algemene Vergadering en van het Bestuur van ANL Packaging met inbegrip van vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;

 

Welk type klachten kunnen hier gemeld worden?

De wetgeving wil fraude en wantoestanden binnen de Belgische bedrijven tegengaan. De klachten die via dit kanaal gemeld kunnen worden betreffen daarom enkel klachten die als onderwerp hebben:

  • Overheidsopdrachten
  • Financiële diensten
  • Producten en markten
  • Bescherming van het milieu
  • Volksgezondheid

 Wil je een vermoeden of vaststelling van dit type melden? Dan kan je dit door een registratie via het formulier hieronder.

Zodra je een melding hebt gemaakt, ontvang je binnen de zeven kalenderdagen een ontvangstbevestiging. Onze  afgevaardigde onderzoekt en behandelt iedere melding onpartijdig.

Binnen maximaal drie maanden na ontvangst van onze bevestigingsmail, informeren we jou over de stappen die we ondernomen hebben.

Iedere klokkenluider geniet een bescherming zoals door de wet van 28/11/2022 voorzien. Wij garanderen een vertrouwelijke behandeling van iedere melding en de bescherming van jouw persoonsgegevens conform de huidige GDPR wetgeving.

Geen bestand geselecteerd.
Ter bescherming van uw persoonsgegevens maakt Browsbox gebruik van de reCAPTCHA-technologie van Google. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn daarop van toepassing.

Contacteer ons

Heeft u een vraag of een opmerking? Laat hieronder uw boodschap achter.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens maakt Browsbox gebruik van de reCAPTCHA-technologie van Google. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn daarop van toepassing.